Hírek Az alapítvány FILANTROPOSZ EGYESÜLET Konferenciák Eranus Peregrinus Rajtunk a világ szeme Találkozási pontjaink
Filantroposz műhely
Az 1993 március 1-én indult Arkánum Szellemi Iskola Alapítvány a 2019-es évben befejezte működését, a missziós levélben foglalt feladatokat elvégezte, a lehető legszélesebb alapot adta egy, a Michael-korszak követelményének megfelelő szellemi műveltséghez.
Ma, negyed századdal később a feladat és annak tétje - Európa eljövendő sorsának fordulópontján - sokkal nagyobb. A megkezdett munka szerves, eleven, „már nem síkföldi” folytatásával indulunk most Ispánkról ország- és Európaszerte.

Eranus III.


ERANUS III
A Krisztus misztérium az emberi fejlődésben

Kedves Barátaim,


Senki sincs
Csak mi vagyunk
Senkit sem küldhetünk
Magunk helyett
Nincs tiszta kéz
Nincs tiszta szív
Sem föld alatt
Sem föld felett
Csak mi vagyunk.
Vigasztalhatjuk magunkat:
Hogy alkalmatlan időben
érkeztünk a Földre
Ez a kor, ez a táj,
Ez az emberiség
Nem nekünk való.
Mert őseink ártatlansága
Feltámaszthatatlanul halott
Ha volt valaha
ártatlanság a földön.
Felkészületlenül zuhantunk alá
Egy nem kívánt inkarnáció ködébe
Hamis választásaink végzetébe
Mert hamis nekifutások után
Kisodródtunk a szélre
és hirtelen, vad örömeink
Percnyi megnyugvásaink
Puha póráza a nyakunkon
Egyre rövidül,
és egyre fáradtabban keringünk
életünk üresen maradt közepe körül
és nem szól többé hangos riadó.
De: senki sincs
Csak mi vagyunk
Soha nem is volt senki
Csak mi.

2015 februárjában, 25 évnyi szellemtudományos munka telt be Ispánkon.
Aki kicsit is látó szemmel tekint körbe a mai világban, jól látja, hogy létállapotunk úgy egyéni, mint kollektív szinten kritikussá vált, ami azonban a lehető legmegfelelőbb alap lényünk mélyén alvó szellemi képességeink felébresztéséhez, újra aktiválásához. Az elmúlt évtizedek sok mindenre megtanítottak bennünket, többek között az akadályok, kételyek, fájdalmak elkerülhetetlen, mert szükséges jelenlétére korunk emberében.
„Európának le kellett vennie régi köntösét. Most egy ideig meztelenül vándorol az emberi fejlődés áramlatában.” (Helmuth von Moltke közlése a szellemvilágból 1921. február 16-án)
Ebben a magára maradt, eszméjét vesztett, Kelet és Nyugat hullámzásában hánykolódó Európában, pontosabban Közép-Európában formálódott ki 2009-től az Eranus I és az Eranus II műhelyközössége.
   Most újra találkozunk.
   Az Eranus III tervezett műhelymunkája a tudati lélek korában élő és fejlődő ember kettős misztériumát szándékozik feltárni és megvilágítani:
   Az akarat misztériumával birkózó, életét szabad akarattal, önnevelés útján a szellem szolgálatába állító ember létezése legnagyobb titkát kívánja megfejteni: az ember, az emberiség, és a földi világ viszonyát Krisztushoz, Napkozmoszunk teremtőjéhez.
   Rudolf Steiner munkásságának középpontjában a Krisztus-misztérium megértése áll, amely nélkül az ember nem tud eleven kapcsolatba lépni igazi önvalójával, magasabb énjével, hanem csupán krízisről krízisre bukdácsolva kering élete üresen maradt közepe körül. A Golgota misztériumának Steiner utalásai szerint való megismerése és az ezzel való aktív munka átlátszóvá teheti a bennünk munkáló akaratot, amely eddig életorganizmusunk mélyén rejtőzködve élt.
   Ez az akarat bennünk önzetlen odaadássá, a bennünk és körülöttünk zajló folyamatok szeretetévé alakulhat, amely átlátszóvá teszi a földi elemet, és egyben felmutatja sorsunk végső rejtélyét:
A sors, mint objektív akarat csak annak mutatja meg magát, aki legyőzte szubjektív akaratát.
Ebben az irányban várakozik ránk az éteri Krisztus, akinek a mi gondolkodásunk, felismerésünk és az ebből fakadó tetteink építhetnek megértés-testet, mint az eljövendő együttműködés nélkülözhetetlen elemét. Sorsmegfigyelés, sorsérzékenység és sorsformáló akarat, ez vezeti el az embert a „királyi művészethez”, a krisztusi karmakutatáshoz.
   Ez volt Dr. Rudolf Steiner utolsó földi életének legbensőbb, központi feladata.

   Ezt az újabb meghívást Ispánkra ismét egy Moltke üzenettel szeretném megerősíteni:
„A XX. században egyre mélyebbre süllyedünk a materializmusban és ez a süllyedés csak erősödni fog a XXI. században. De mindenütt létesülnek központok, ahol a szellemi akarat cselekvőerőként megjelenik majd a világban.”
(Helmuth von Moltke közlése a szellemvilágból 1918. február 8-án)

A műhelymunka időpontja: 2015. június 30- július 5-ig, azaz kedd déltől vasárnap délig tart.
A műhelymunka részvételi díja: 25000 Ft/fő.

Kérjük a részvételi igényeket minél korábban jelezni, mivel a csoport maximum létszáma 40 fő lehet.üdvözlettel és várakozással: Ispánk 2015. február 27-én

Bistey Zsuzsa

 


Találkozási pontjaink:

michaelbistey@gmail.com
www.arkanum-alapitvany.hu
Bistey Mihály:
06 70 344 55 84
 


 


KONFERENCIA

Peregrinus
Kiadványaink
23. Cara Wilson: Szeretettel, Otto
22. Titkok az autisták világából
21. Karl Heyer: Kaspar Hauser és Közép-Európa sorsa a XIX. században
20. Barbro Karlén: Farkasordítás. Karmabiográfia: két egymást követő, XX. századi inkarnáció képei
 
 
Hírek   |   Az alapítvány   |   FILANTROPOSZ EGYESÜLET   |   Konferenciák   |   Eranus   |   Peregrinus   |   Rajtunk a világ szeme   |   Találkozási pontjaink
Elérhetőségek
H-9941 Ispánk, Nyugati szer 2.
Mobil: +36 70/34-45-584
E-mail: michaelbistey@gmail.com
Egyéb
Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez
Ajánlás e-mailben | Szerzői jogok
Copyright
© 2013. Arkánum Alapítvány.
Minden jog fenntartva.
www.ysolutions.hu