Hírek Az alapítvány FILANTROPOSZ EGYESÜLET Konferenciák Eranus Peregrinus Rajtunk a világ szeme Találkozási pontjaink
Filantroposz műhely
Az 1993 március 1-én indult Arkánum Szellemi Iskola Alapítvány a 2019-es évben befejezte működését, a missziós levélben foglalt feladatokat elvégezte, a lehető legszélesebb alapot adta egy, a Michael-korszak követelményének megfelelő szellemi műveltséghez.
Ma, negyed századdal később a feladat és annak tétje - Európa eljövendő sorsának fordulópontján - sokkal nagyobb. A megkezdett munka szerves, eleven, „már nem síkföldi” folytatásával indulunk most Ispánkról ország- és Európaszerte.

Peregrinus

Miért hoztuk létre ezt az iskolát?

Mert világunk állapota és az emberi testünk, lelkünk és szellemünk állapota azonnali, mély figyelmet és újragondolást igényel. Mert a jövő számára szükséges oktatás nem lehet csupán nevek, dátumok, tények és nyelvek megismerésének a dolga. Ma már mélyebbre kell hatolnunk: összekapcsolni önmagunkban a legkülönbözőbb dolgokat, felfedezni a köztük korábban elrejtett összefüggéseket, és különösen azt, hogy nekünk személyesen mi közünk van hozzájuk. Hiszen egy fiatalember minden tanulmánya és lénye minden tapasztalata arra az alig hallható és mégis elhibázhatatlanul érzékelhető sejtésre összpontosul:

Én most saját élet-ösvényemre lépek

Természetesen merül fel ekkor a kérdés: Hogyan válasszak? Hogyan döntsek? A ma fiataljai hihetetlen mennyiségű információt és elméleti tudást képesek és kényszerülnek felhalmozni – de mindez közelebb vezeti-e őket a világ valóságához és saját lényük valóságához?

Miért választom igazán, amit választok?

A szülők álmai? A divatos és jól fizető szakmák társadalmi híre, presztízse? Netán a jelentkezési határidő előtti utolsó este sürgető gondolatában hozok végső döntést? Lehet, hogy az oly gyakran ismételt mondások is sokakat befolyásolnak: „nehogy már csak asztalos akarj lenni ilyen jó jegyekkel”? Vannak, akik számára a ma kínált formák nem jelentenek semmilyen lehetőséget. Ők nem tudnak vagy nem akarnak még választani – talán nem érzik magukat még késznek egy választásra.

Léteznek köztünk azok, akik saját szemmel akarnak látni, saját maguk tapasztalni. Ők valami mást akarnak, más módon. Át akarják élni az igazságot tanulásukban, szomjazzák az igazságot másokkal közös életükben is, hogy ebből teremtsenek jót az egész Föld számára. Új, soha nem hallott foglalkozásokat akarnak önmaguknak, mesterségek új kultúráját a világnak. Mintha éreznék lényükben ezeknek a lehetőségeknek a teremtő erejét.

Ők sajá​t, egyéni feladatukat akarják az életben. A küldetésüket talán…

Régen fiatal emberek indultak útra Európában, szerszámokkal és ajánlólevelekkel a tarsolyukban, tanáraik és szüleik áldásától kísérve, valódi élet-zarándoklatba fogtak. Vándorok voltak – PEREGRINUSOK!

ÉLET – HIVATÁS – SORS: ​Ezek a hatalmas összefüggések életre keltek értelmükben és lelkükben

Ma már nincsenek az oktatás ilyen kiterjesztésére szervezett rendszerek.
Ma minden embernek önmagát kell és lehet meghívnia egy ilyen vándorútra.
Ha egy fiatal ember meghallja ezt a meghívást, akkor válaszolhat is erre a belső hívásra, és válasza által tapasztalni, élni, szenvedni, küzdeni és fejlődni fog – mint soha korábban. Ma a fejlődés olyan új útjai váltak lehetségessé testnek, léleknek és szellemnek, mint soha korábban.
Belső és külső országokat, valóságokat egy időben járhatsz ma be, és amikor hazatérsz, akkor legbensőbb, mélyen egyedi individualitásodhoz is megtérsz. Ebből a forrásból válhatsz képessé szolgálni, alakítani, teremteni, megváltoztatni és felemelni emberi világodat.

Mindazoknak, akik ez előtt az út előtt állnak, kí​náljuk a Peregrinus vándoriskolát

Tanúk és társak leszünk egy éven át ebben a belső-külső iskolázásban. Időről időre találkozóhelyünk az Őrség, ez a csodálatos nyugat-magyarországi szeglet. Ispánkot, ezt a 116 lelkes kis falut erdők és legelők veszik körül, vize és levegője csodálatosan tiszta. Megtérő Vándoraink szállása és étkezése is itt lesz. Tanulmányokra, beszélgetésre és műhelymunkára az Arkánum Szellemi Iskolában gyűlünk össze.

Egy ​év – hét lépés a világban – önmagadhoz

Az 1 éves út hét találkozást foglal magába. A találkozások rendjét az idei első teljes Peregrinus év tapasztalata is alakította. Az év ritmusában négyszer mintegy 1 hetes és közte 3x4 napos közös ön- és világismereti műhelymunkát, és ennek részeként egy legalább 2 hetes nyári gyakorlatot fogunk közösen elvégezni. Ez lehetőséget ad tanuló és már munkát vállaló fiataloknak is, hogy munkavégzésük vagy középiskolai, egyetemi tanulásuk mellett részt tudjanak venni a Vándoriskolában. Az idei Peregrinusok bizonysága: a részvétel tanulás és munka mellett is lehetséges.

Ízelítő abból, ami jön…

 • A világeseményeknek és korunk jelenségeinek olvasása. Személyes kérdések, tervek, dilemmák. Ember és Föld. Ember és Technika. Minden kultúra forrása – az Agri-kultúra. A természet, a talaj, a víz és a levegő gyógyítása.
 • Ember- és Emberiség. Világtörténelem és mai világhelyzet az emberi tudat fejlődésének a tükrében. Ember és a Makrokozmosz viszonya. A megszületés, a világba lépés folyamata. A gyermek.
 • Az átalakulás. A változás folyamata az anyagi és emberi világban. Kifejlődés, metamorfózis a természetben és az emberi életben (J. W. Goethe szellemében). Az átalakulás művészi megformálása.
 • Eggyé-válás, egésszé válás! Egyéni és közösségi sorsfejlődés. Korunk feladata. A Közép-Európai népek sorsa.

ÉLET – HIVATÁS – SORS – VILÁGFEJLŐDÉS

A Vándoriskolát a most 20 éves Arkánum Szellemi Iskola gondozza:

„Iskolánk nem tudást vagy meggyőződést közvetít, hanem remélhetőleg a jövőben nélkülözhetetlen képességeket kíván ébreszteni az ide talált emberekben, életkorra való tekintet nélkül.

Milyen képességekről beszélünk?

 • Odaadás a tudás és igazság iránt, valóságszeretet.
 • A lélek erejének és bátorságának megalapozása a mai világ igazi állapotának felismeréséhez.
 • Az individuális ember lelki-szellemi integritása iránti elkötelezettség, amely az egyéni sors különlegességének tiszteletén és a szellemi világfejlődésben játszott pótolhatatlan szerepének felismerésén alapul.
 • Rálátás az ember és világának szellemi alapjaira, közös fejlődésének törvényszerűségeire.
 • Képesség arra, hogy a lényegest mindenkor elválasszuk a lényegtelentől.
 • Egy gazdag lelki kultúra kiépítése, amely megalapozza a világ sorsa iránti érdeklődés és önzetlen felelősségérzet kialakulását.”

A Peregrinus-év hordozói:

 • Bistey Zsuzsanna – klinikai pszichológus, sors-tanácsadó, pszicho-szociális kezdeményezésekben szerzett mély tapasztalatokkal Dél-Afrikában, az Egyesült Államokban és az elmúlt 23 évben Magyarországon.
 • Egervári Gertrúd – 40 évig Svájcban élő festőművész és pedagógus, a művészet történetének ismerője.
 • Bistey Mihály – biodinamikus gazda, Pressel masszázs terapeuta, középkor kutat.
 • Győrffy Gábor – közgazdász, szabad nevelési kezdeményezések munkatársa

 

Érdeklődésedet, kérdéseidet, részvételedet örömmel fogadjuk:

Peregrinus Vándoriskola
Arkánum Alapítvány, H-9941 Ispánk, Nyugati szer 2.
Tel: Zsuzsa és Mihály 06-70/34-45-584; Gábor 06-30/22-77-555;
E-mail: michaelbistey@gmail.comgabor.gyorffy@westpannon.hu;
 


KONFERENCIA

Peregrinus
Kiadványaink
23. Cara Wilson: Szeretettel, Otto
22. Titkok az autisták világából
21. Karl Heyer: Kaspar Hauser és Közép-Európa sorsa a XIX. században
20. Barbro Karlén: Farkasordítás. Karmabiográfia: két egymást követő, XX. századi inkarnáció képei
 
 
Hírek   |   Az alapítvány   |   FILANTROPOSZ EGYESÜLET   |   Konferenciák   |   Eranus   |   Peregrinus   |   Rajtunk a világ szeme   |   Találkozási pontjaink
Elérhetőségek
H-9941 Ispánk, Nyugati szer 2.
Mobil: +36 70/34-45-584
E-mail: michaelbistey@gmail.com
Egyéb
Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez
Ajánlás e-mailben | Szerzői jogok
Copyright
© 2013. Arkánum Alapítvány.
Minden jog fenntartva.
www.ysolutions.hu