Hírek Az alapítvány ÉN-terápia KONFERENCIÁK Eranus Peregrinus Rajtunk a világ szeme Találkozási pontjaink
Arkánum Szellemi Iskola
„Iskolánk nem tudást vagy meggyőződést közvetít, hanem remélhetőleg a jövőben nélkülözhetetlen képességeket kíván ébreszteni az ide talált emberekben, életkorra való tekintet nélkül. Milyen képességekről beszélünk?
  • Odaadás a tudás és igazság iránt, valóságszeretet.
  • A lélek erejének és bátorságának megalapozása a mai világ igazi állapotának felismeréséhez.
  • Az individuális ember lelki-szellemi integritása iránti elkötelezettség, amely az egyéni sors különlegességének tiszteletén és a szellemi világfejlődésben játszott pótolhatatlan szerepének felismerésén alapul.
  • Rálátás az ember és világának szellemi alapjaira, közös fejlődésének törvényszerűségeire. (...)
  • Egy gazdag lelki kultúra kiépítése, amely megalapozza a világ sorsa iránti érdeklődés és önzetlen felelősségérzet kialakulását.”

24. Vámosi Nagy István: Merlin, a bárd és Wagner, a zeneköltőVámosi Nagy István:
Merlin, a bárd és Wagner, a zeneköltő


Valamikor régen, a Krisztus utáni hatodik évszázadban Merlin, a kelták nagy hírű énekmondója és varázslója a Szent Grál misztériumának prófétája, Kerekasztalt alapít. Meghatározó szerepe van Arthur király születésében és neveltetésében, hogy aztán a megfelelő szellemi-történelmi pillanatban trónra emelje őt. Ő inspirálja a Kerekasztal lovagjait, hogy jelenlétükkel, szellemi és fizikai harcukkal a jövő nagy áramlatainak helyet készítsenek Európában. Talán a legismertebb közülük Parzifal, aki viszontagságos sorsfordulatok után úgy talál rá Monsalvat várára és a Grálra, hogy egyben királya is lesz ennek a nagy erejű Krisztus- i áramlatnak. Sokkal később, de mégis szerves összeköttetésben a fent leírt történésekkel, a 19. században Wagner is „Kerekasztalt” hív életre, és máig megfejthetetlen erővel feltámasztja az elfelejtett Grál-kultuszt. A róla írt számtalan életrajz nem egy szerzője hajlamos aprólékosan elemezni Wagner jellembeli fogyatékosságait, s közben átsiklik azon a legfőbb erényén, hogy noha évtizedeken át úszik az adósságokban, a művészet terén nem ismer megalkuvást. Sohasem keresi a közönség kegyeit, és egyetlen ütemet sem ír le csak azért, hogy pénzt keressen. A meglehetősen felületes, vagy rosszhiszemű biográfusok nem látják – éppen fenti lelki tulajdonságaik miatt nem láthatják –, hogy Wagner egyéniségében az emberi gyarlóságoknál – Tannhauser és Amfortas bűneinél – mélyebben gyökereznek Hans Sachs és Parzifal erényei. Wagner is varázserővel rendelkezik, mint Klingsor, de varázshatalmával a Grált szolgálja. Wagner tehát küldetést, szellemi missziót teljesít 19. századbeli életében, ez az a felismerés, amely támogatóinak akár tudatos, vagy csupán lelkük mélyén sejtésként szunnyadó, mégis meggyőző erőt ad támogatásához. Tudják, vagy érzik csupán, hogy mély sorsösszeköttetésben állnak Wagnerrel éppúgy, mint a hatodik századi nagy kultúrformáló erővel, Merlinnel...


KONFERENCIA

Peregrinus
Kiadványaink
23. Cara Wilson: Szeretettel, Otto
22. Titkok az autisták világából
21. Karl Heyer: Kaspar Hauser és Közép-Európa sorsa a XIX. században
20. Barbro Karlén: Farkasordítás. Karmabiográfia: két egymást követő, XX. századi inkarnáció képei
 
 
Hírek   |   Az alapítvány   |   ÉN-terápia   |   KONFERENCIÁK   |   Eranus   |   Peregrinus   |   Rajtunk a világ szeme   |   Találkozási pontjaink
Elérhetőségek
H-9941 Ispánk, Nyugati szer 2.
Mobil: +36 70/34-45-584
E-mail: michaelbistey@gmail.com
Egyéb
Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez
Ajánlás e-mailben | Szerzői jogok
Copyright
© 2013. Arkánum Alapítvány.
Minden jog fenntartva.
www.ysolutions.hu